Insectenhotels

Op 08 november 2014 hadden we een workshop “insectenhotels bouwen”. Een groep zeer enthousiaste mensen die nagelde en boorde dat het een lieve lust was. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar.

Misschien nog eens herhalen dat insectenhotels best naar het zuiden worden gehangen op 50 cm boven de grond of op ooghoogte. Best ook een beetje beschermen tegen de regen.

insecth1

insectenhotel2

Een andere realisatie is het reusachtige insectenhotel aan de parochiezaal in Oud-Heverlee.
Ook hier werd geboord en getimmerd door de vele enthousiastelingen tijdens de zomerfeesten van 2017.
IMG_4064IMG_4043

Bij de bouw van een dergelijk insectenhotel moeten we toch een paar punten in acht nemen.

Iedereen heeft al wel eens gehoord over het uitsterven van de bijen. We kunnen de bijen en andere insecten helpen om te overleven.
Ze zijn niet alleen nodig voor de bestuiving van allerlei planten maar zorgen ook voor een ecologisch evenwicht tussen de verschillende insecten. Zo houden Onze Lieve Heersbeestjes en oorwormen het bladluizenbestand onder controle.

In Vlaanderen komen 340 inheemse bijensoorten voor. Het spreekt voor zich dat vele tientallen soorten zeldzaam zijn.

Daarbij komen nog eens de vele soorten hommels. Ze hebben veel overeenkomsten met de bijen, maar ook grote verschillen.
Zo gaan hommels ook vliegen bij slechte weersomstandigheden en lagere temperaturen, terwijl bijen pas gaan vliegen bij minimum 12 °C.
Hommels vliegen dan weer niet als het te heet is. De angel van de solitaire bijen is te zwak om door de huid te prikken in tegenstelling tot de honingbij. Honingbijen kunnen slechts éénmaal steken omdat ze hun angel verliezen bij het steken. Solitaire bijen en hommels kunnen meerdere malen steken maar zullen dat enkel doen wanneer ze zich bedreigd voelen.

Niet te vergeten: de wespen. Ze zijn eveneens nuttig bij de bestuiving. Net als mieren bestrijden ze plaaginsecten. De jonge larven worden groot gebracht met rupsen en bladluizen. Wespen kunnen meerdere malen steken en verliezen hun angel niet.

Hoe kunnen we nu helpen?

  • geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken
  • insectenhotels plaatsen in je tuin
  • ongebruikte stukjes grond bezaaien met bloemenmengsels

Een bloemenweide wordt slechts éénmaal gezaaid. De bloemen zaaien zichzelf of zijn meerderjarig.
Een bloemenakker wordt slechts éénmaal per jaar gezaaid en bestaat uit één- of tweejarige planten.

Bloemenmengsels onderdrukken het onkruid, is een goede bodemverbeteraar, biedt een grote verscheidenheid van bloemen en herbergen heel wat nuttige insecten.

bijenweide 2014 (2)

Solitaire bijen vliegen slechts 50 tot 75 m ver. Dus het is van belang dat er meerdere nestmogelijkheden ter beschikking zijn op een beperkte oppervlakte. Honingbijen daarentegen vliegen wel tot 3 km ver.

Voor meer info kan je steeds terecht bij ons. De mailadressen en telefoonnummers vindt je elders op deze site bij Info-Bestuur-Lid worden.

Meer info over de honingbij vindt je op deze website :

Maya en haar hofhouding.


Queen of the Sun, what are the bees telling us.

Op 11 december 2015 hadden we de voorstelling van deze leerrijke documentaire met als besluit dat we de bijen echt wel moeten helpen te overleven. We kunnen immers niet zonder. Dus is het onze plicht er voor te zorgen dat ze overleven. Ze hebben al zo lang voor ons gezorgd. De honingbij bestuift immers 40% van onze gewassen. Ook de andere bestuivers hebben het moeilijk.

Tips om dit mogelijk te maken:

-Laat bloemen, planten en kruiden groeien als voedsel voor de bijen.

-Verwijder pesticiden uit je tuin en gazon.

-Bijen hebben dorst. Zorg voor een ondiepe waterbron met schoon water in je tuin.

-Koop je producten van een lokale biologische imker die geen chemicaliën gebruikt en rauwe honing produceert.

-Eet biologisch en onbespoten voedsel.

-Wordt imker met duurzame methodes.