Sproeimiddelen

Insecticiden en pesticiden zijn natuurlijk uit den boze. Als men dan al last krijgt van belagers aan de groenten of fruittuin, kan dat opgelost worden door natuurlijke insecticiden te gebruiken. Tegenwoordig zijn  er in de handel producten die toegestaan zijn in de  biologisch tuinbouw. Anderen kan je dan weer zelf maken zoals bv. netelgier.

Grondbedekking

Groenbemesters gebruiken we zowel bij de aanleg van onze tuin als later om onze tuin op peil te houden en het brengt veelal ook nog heel wat materiaal op voor in de composthoop. Het is een  interessant middel om de grond los, humusrijk en onkruidvrij te krijgen en te houden.  Het is immers aan te raden je grond altijd bedekt te houden, dit  kan met grondbedekking of met groenbemesters, dit om te  beletten dat de voedingsstoffen uit zullen spoelen. Groenbemesters hebben een drieledig doel : eerst en vooral het  verhogen van de humustoestand van de grond, wat de bodemstructuur ten goede komt.  Even belangrijk is het feit dat ze de grond tegen uitspoeling  behoeden, ze voorkomen dat de goede teelaarde wegspoelt of  dat de grond dicht slempt door de neerslag.  En als derde : zij beletten de onkruiden zich van je tuin meester  te maken.  Alle groenbemesters hebben het voordeel dat ze voedingselementen, als stikstof, potas en magnesium vasthouden en ze beletten dat de grond uitspoelt.  Groenbemesters zijn bodemverbeteraars. Op alle bodemtypes zijn ze in staat de bodemvruchtbaarheid op peil te houden of te verbeteren. In de landbouw werd ooit berekend dat een goede groenbemester per ha wel 3 tot 4 ton droge stof kan opleveren, wat overeenkomt met een bemesting van 20 tot 30 ton vers stalmest  per ha. /   Anderzijds zorgen vlinderbloemige gewassen nog voor tientallen eenheden stikstof, wat overeenkomt met een waarde van  honderden euro.

Foto’s biologische tuin.

Combinatie knolselder met tagetes en Egyptische uien, daarnaast patisson, courgette, pompoen en Oost-Indische kers.

Een uitgave “Biologisch telen voor beginners geput uit eigen ervaringen” bestaat al verschillende jaren. In de zomer van 2016 zagen we door de blijvende interesse, de noodzaak voor een herdruk. De 3de herdruk werd een beetje aangepast, herwerkt, nieuwe ervaringen toegevoegd en gebundeld in een nieuw boekje. Zoals onze “Speciale editie 2016, 30 jaar snoeien met De Radijs” is ook dit boekje te koop aan de democratische prijs van 2 euro. Te verkrijgen bij Rudi Eyckmans, Bovenbosstraat 32, 3053 Haasrode.

boekje