Compost

Compost is een onontbeerlijk bestanddeel van de bemesting in onze tuin en omdat we trachten van zoveel mogelijk groenten uit die tuin te halen is het nodig dat we iets teruggeven. Organische bemesting houdt het humusgehalte op peil. Een goede bemesting maakt onze planten resistenter tegen ziekten, kunstmest = spuiten. Humus maakt kleigrond beter bewerkbaar en zandgrond meer samenhangend. Humus houdt de vochtigheid van de grond op peil en zorgt ervoor dat er voldoende lucht en zuurstof in de grond aanwezig is.
Niet gecomposteerd organisch materiaal diep onderspitten, zoals meestal in de gangbare tuinbouw gebeurd, kan er oorzaak van zijn dat er stikstof tekort, voor de planten, ontstaat,. omdat het bodemleven de stikstof zal gebruiken voor de omzetting van het ingewerkte materiaal, hierdoor kan een zure humus ontstaan in een zuurstofarm milieu. Best is om gecomposteerd organisch materiaal onder te werk in de bovenlaag van de grond, dit materiaal is al omgezet in humus en heeft als voordeel dat de schadelijke wormpjes en aaltjes, die in stalmest kunnen voorkomen, reeds vernietigd werden door het broeiproces. Een jongere compost is voor de gulzige gewassen als sla, kool, selder of prei een goede groeistimulator. Best in de herfst toedienen en licht inwerken of met ruw materiaal bedekken, dit kan in de lente weer op een nieuwe composthoop.

Bemesting

Meestal heeft men een stuk bouwgrond gekocht, erop gebouwd  en dan heeft men tijd en plaats om aan een tuintje te beginnen. Veelal is het een stuk weiland of een stuk grond dat al jaren niet  meer bewerkt geweest is, bewassen met gras en onkruid, goed vastgelopen en gereden bij het bouwen. Kortom een grond waar niet direct veel mee te beginnen is. Maar juist door het feit dat hij al jaren niet meer bewerkt is heeft hij ook al jaren geen chemische bemesting of bestrijding meer gekregen en kun je er alzo dadelijk biologisch op beginnen telen. Door het feit dat de grond diep dient omgespit te worden is dit zeker niet de ideale start omdat je grond boven brengt die geen bodemleven en/of voedingstoffen bevat. De volgend stap is dan een laag stalmest of compost aanbrengen en inwerken. Dit om de grond humusrijk te maken. Hier kan men van start gaan. De volgend jaren is het misschien aangeraden  om nog eens stalmest toe te voegen. Normaal gezien zou één laag compost moeten volstaan.

Deze filmpjes werden gemaakt in samenwerking met Ecowerf en Jan Godemont, Projectcoördinator Compostkracht, als spreker. Hopelijk weet iedereen hoe hij moet composteren na het bekijken van deze filmpjes.

Ook voor het verwerken van de bladeren in de herfst werd er een filmpje gemaakt. Zo kan  je toch weer die vervelende ritten naar het containerpark vermijden.